Is controle bij de drukker (online of op de pers) nog van deze tijd?

Vroeger…
Aan het begin van het digitale tijdperk zat er nog een duidelijke ‘knip’ in aanlevering van materiaal aan de drukkerij. Toen werd het digitale ontwerp nog op film gezet om aan te kunnen leveren bij de drukker. Dit was best omslachtig, maar voorkwam een hoop discussies achteraf. Als er sprake was van een teleurgestelde klant, kon eenvoudig achterhaald worden waar het was misgegaan, want we konden de set films bekijken. Stond het correct op de film dan was het fout gegaan bij de drukker. Stond het niet correct op film dan was het misgegaan bij de aanlevering. Dat we vaak nog een finale perscontrole deden was omdat we in die tijd nog echt een beetje de kwaliteit konden beïnvloeden aan de pers.
Tegenwoordig draait iedere zichzelf respecterende drukker op ISO norm en is de bandbreedte (en noodzaak) voor aanpassingen minimaal.

Een stoker op een elektrische trein?
Wanneer aangeleverd materiaal aan alle eisen van de drukker voldoet, waarom moet deze dan alsnog controleren of de opdracht correct geïnterpreteerd zal worden?
Wanneer je certified PDF aanlevert op basis van GWG preflight profielen -die met de juiste ISO ICC profielen zijn verwerkt- en bovendien contractproeven inclusief MediaWedge binnen de norm aanlevert, dan heb je reeds aan alle mogelijke eisen voldaan.

Feitelijk lever je hiermee “digitale” films aan. Het is aan de drukker om de documenten op de juiste wijze op inslag te zetten en te reproduceren.

Interpretatieverschillen
Waarom moet je als opdrachtgevers dan alsnog kijken of de drukker je documenten op de juiste wijze geïnterpreteerd heeft? Is dat omdat ze nog allerlei aanpassingen, zoals bijvoorbeeld inktbesparing toevoegen, waardoor ze met minder inkt kunnen produceren? Of kleurcorrecties loslaten op de documenten om op (hun) norm te kunnen draaien? Dit is niet meer van deze tijd en spant het paard achter de wagen. Wanneer materiaal niet op norm aangeleverd wordt is deze laatste controle begrijpelijk, maar ze is dit zeker niet wanneer bij aanlevering aan alle eisen is voldaan.

boos

Tijdsbesparing
Onze relaties verzenden hun correct genormeerde documenten en proeven naar de drukker en wachten vol vertrouwen het drukwerk af. Wanneer er onverhoopt toch iets misgaat in het proces dan is dat het probleem van de drukker. Deze heeft immers eenduidig gezien wat er gedrukt moet worden en in welke volgorde. Op deze wijze wordt kostbare tijd bespaard.

Certified PDF een garantie voor goed drukwerk?

Preflight
In de begindagen van PDF (Portable Document Format)  hadden drukkers veel problemen met het verwerken van deze documenten. PDF was immers niet uitgevonden voor uitwisseling met de drukker, maar voor uitwisseling van documenten tussen diverse personen en/of platformen. Zo kan een PDF bijvoorbeeld een filmpje bevatten hetgeen lastig te drukken is. Dus moest er gecontroleerd worden of een PDF drukbaar was en geen problemen op de pers veroorzaakt. De firma Enfocus heeft met de applicatie Pitstop hier goed op ingespeeld. Met Pitstop kan een PDF gecontroleerd worden op drukbaarheid, het zogenoemde preflighten. Sommige problemen kunnen zelfs automatisch opgelost worden. Na verwerken krijgt het PDF document een stempel van goedkeuring mee. Het groene vinkje wat aangeeft dat het document Certified is.

certifieds-PDF

De ene certified PDF is de andere niet
Iedereen kan een certificaat aanmaken. In de meest eenvoudige vorm maak je een certificaat aan die alleen controleert of je PDF een PDF is. Lekker makkelijk om probleemloos al je PDF documenten te certificeren. In de beginjaren was er daarom ook veel wildgroei in certificaten. Hier heeft de GWG (Ghent Work Group, www.gwg.org) op ingehaakt en industriestandaarden aangemaakt.
Er is niet slechts 1 certificaat. Diverse druktechnieken, gebruikte drukinkten, enz. hebben de GWG genoopt om meerdere certificaten (preflight profielen) te definieren. Dus wanneer je je PDF controleert moet je er wel voor zorgen dat je in overleg met de drukker het juiste certificaat koppelt aan clash royale hack 2017 ios je PDF.

Een groen vinkje leidt niet automatisch tot goed drukwerk.
Veel vormgevers denken er te zijn met een certified PDF. Klinkt goed: “ik heb een certified PDF aangeleverd”. Hiermee gaan ze echter voorbij aan het feit twodigitsgame dat een certified PDF niets meer en niets minder is dan een controle of het document technisch door de drukker te verwerken is. Niet of het document goed is opgemaakt, of de beelden geoptimaliseerd zijn, of de juiste conversie hebben free musically crown no human verification plaatsgevonden, enz. Die kennis blijkt helaas niet altijd beschikbaar. Ik hoor bijvoorbeeld vaak dat ze de beelden hebben omgezet in het juiste profiel, maar hoe en waarom dat weet men dan vaak weer niet…

Drukken op norm
Daarnaast moet de drukker zich ook aan de afspraken houden. Veel drukkers zeggen op norm te drukken, maar het bewijs wordt zelden geleverd. Alleen wanneer expliciet om de drukvellen gevraagd wordt kan nagemeten worden of de drukker zich ook aan de afspraken gehouden heeft.